2 Gang Switch Set

MD513 (White)

MD513/DG (Dark Gray)

MD513/DW (Dark Wood)

AmperesVoltage
15A
250V~